Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych, materiałów z konferencji
oraz wydawnictw monografii naukowych.
Szczegółowe informacje: Rozszerzony wykaz
 
Nowe funkcjonalności w Bazie Wiedzy PW dla pracowników PW
Jeżeli widzisz, że Twój profil w Bazie Wiedzy PW jest nieaktualny,
brakuje w nim niektórych publikacji - teraz możesz to samodzielnie zmienić.
 
Elsevier - nowa licencja OA
ICM podpisało umowę z firmą Elsevier na publikację 3 tys. artykułów polskich naukowców.
Szczegółowe informacje w artykule: Licencja Elsevier

Zmiany w programie Springer Open Choise

Szczegółowe informacje na ten temat w artykule: Program Springer Open Choice
 
 

Baza Wiedzy PW gromadzi informacje o działalności środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej. W tej części systemu istnieje możliwość wyszukiwania osób lub zespołów ludzkich wg cech formalnych (np. nazwisko, stanowisko, wydział) oraz wg charakterystyki dziedzinowej. Charakterystyka dziedzinowa naukowca czy jednostki uczelni wynika przede wszystkim z danych wprowadzonych do Bazy Wiedzy (materiału publikacyjnego, wypromowanych doktoratów, prowadzonych projektów oraz nadzorowanych prac dyplomowych).

 

Repozytorium PW stanowi integralną część systemu, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

 

Nowości

W tym miejscu informujemy o dostępnych publikacjach wydanych nakładem Politechniki Warszawskiej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej gromadzone w Bazie Wiedzy:

  • opublikowane w roku 2017
  • opublikowane w roku 2016
  • opublikowane w roku 2015.

 

Doktoraty Politechniki Warszawskiej: 

  • obronione w roku 2017
  • obronione w roku 2016
  • obronione w roku 2015.

Baza obejmuje projekty prowadzone przez jednostki uczelni.

Aktualnie prowadzone badania w ramach wybranych kategorii projektów:

Baza Wiedzy obejmuje konferencje z listy Web of Science oraz inne konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Politechniki Warszawskiej.

 
Konferencje organizowane przez Politechnikę Warszawską: