Raport do awansu zawodowego
W Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) opracowano nowy typ raportu: Raport do awansu zawodowego dostępny z profilu autora. Raport został przygotowany na podstawie załącznika nr 10 Zarządzenia Rektora nr 83/2014 z dnia 4/12/2014 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego.
Więcej informacji w instrukcji: Raport do awansu zawodowego - instrukcja
 
 

Baza Wiedzy PW gromadzi informacje o działalności środowiska akademickiego Politechniki Warszawskiej. W tej części systemu istnieje możliwość wyszukiwania osób lub zespołów ludzkich wg cech formalnych (np. nazwisko, stanowisko, wydział) oraz wg charakterystyki dziedzinowej. Charakterystyka dziedzinowa naukowca czy jednostki uczelni wynika przede wszystkim z danych wprowadzonych do Bazy Wiedzy (materiału publikacyjnego, wypromowanych doktoratów, prowadzonych projektów oraz nadzorowanych prac dyplomowych).

 

Repozytorium PW stanowi integralną część systemu, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

 

Nowości

W tym miejscu informujemy o dostępnych publikacjach wydanych nakładem Politechniki Warszawskiej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej gromadzone w Bazie Wiedzy:

  • opublikowane w roku 2017
  • opublikowane w roku 2016
  • opublikowane w roku 2015.

 

Doktoraty Politechniki Warszawskiej: 

  • obronione w roku 2017
  • obronione w roku 2016
  • obronione w roku 2015.

Baza obejmuje projekty prowadzone przez jednostki uczelni.

Aktualnie prowadzone badania w ramach wybranych kategorii projektów:

Baza Wiedzy obejmuje konferencje z listy Web of Science oraz inne konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Politechniki Warszawskiej.

 
Konferencje organizowane przez Politechnikę Warszawską: