Baza Wiedzy
Politechniki Warszawskiej
bg m ncbir synat 
 Realizując postulaty „otwartej nauki” zawarte w projekcie SYNAT Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie.
W szczególności podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. Tym samym BWPW stwarza podstawy do budowania kontaktów i współpracy naukowców PW ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi  w kraju i w świecie.

Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Przejdź do wyszukiwania publikacji

 
 
 
 
 
 
 
Zapisz
Zapisz
Zapisz

Aktualności

Wystawa plakatowa "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej" - on-line
 
 
l