Prawo autorskie w publikowaniu w modelach Open Access

Publikowanie w otwartych modelach komunikacji odbywa się z poszanowaniem praw autorskich. Jest związane z otwartymi licencjami niewyłącznymi. W Repozytorium PW rekomendowane są licencje Creative Commons http://creativecommons.pl/.

Creative Commons jest międzynarodowym projektem oferującym bezpłatne rozwiązania prawne służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów.

Licencje Creative Commons to zestaw gotowych narzędzi prawnych skierowanych zarówno do twórców, jak i do odbiorców. Autor sam określa warunki, na których udostępnia swoje utwory.

Licencje służą zatem nie tylko ochronie praw własności intelektualnej, ale w  pierwszej kolejności pozwalają twórcom realizować ich prawo do decydowania o sposobach wykorzystania ich twórczości.
 
Przewodnik po prawie autorskim w otwartym dostępie.