Ponad dziesięcioletnia historia publikowanie w otwartych modelach komunikacji pokazała, że przynosi to wiele wymiernych korzyści zarówno autorom jak i instytucji.

Korzyści autorów:

 • Zwiększenie kręgu odbiorców i widoczności dorobku naukowego,
 • Zwiększenie cytowań i oddziaływania publikacji,
 • Skrócenie czasu opublikowania
 • Powszechność i szybkość dostępu do utworu,
 • Nawiązanie kontaktów i współpracy
 • Łatwiejsze znalezienie źródeł finansowania
 • Łatwość tworzenia bibliografii własnego dorobku i zabezpieczenie dokumentów
 • Rozpoznawalność i budowanie własnego wizerunku naukowego
 • Możliwość śledzenia statystyk
 • Zachowanie kontroli nad utworem (nie przenoszenie praw majątkowych na wydawcę)
 • Łatwiejsze wykrycie plagiatu utworu

Korzyści Uczelni:

  • Promocja
  • Wzrost prestiżu uczelni (widoczność w rankingach)
  • Ukazanie potencjału kadry naukowej
  • Wspieranie edukacji studentów
  • Uproszczenie zadań administracyjnych i sprawozdawczych
  • Długoterminowa archiwizacja dorobku naukowego uczelni i metadanych, aktualizacja

Jeśli chcesz, aby Twoja praca była dostępna w Open Access: