• W repozytorium gromadzone są rozprawy doktorskie obronione w PW, rozprawy, których autorami są pracownicy PW, rozprawy wykonane pod kierunkiem pracowników PW lub przez nich recenzowane. Prace doktorskie z lat ubiegłych  zostały zaciągnięte z bazy DOKTO - prac doktorskich, prowadzonej przez Bibliotekę Główną PW. Opisy rozpraw doktorskich od 1996 r. zawierają abstrakty. Prace doktorskie od 2013 r. zgodnie z uchwałą Senatu z 21.11.2012r. zawierają pełne teksty.
    Informacje
  • Wyszukiwanie prac doktorskich
    W okienko wyszukiwawcze formularza należy wpisać poszukiwany termin np. nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwisko promotora, słowa z dokumentu. Istnieje możliwości zawężenia takiego wyszukiwania do wybranych lat oraz łączenia lub wykluczanie terminów wyszukiwawczych przy pomocy operatorów logicznych (and, or, not).

    Pod okienkiem wyszukiwawczym znajduje się struktura jednostek uczelni PW. Zaznaczając określoną jednostkę z listy (jedną lub kilka) ograniczamy wyszukiwane publikacje do wybranego wydziału, instytutu, zakładu.

    Pomoc