• W systemie, zgodnie z Uchwałą, obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

  Informacje
 • Wyszukiwanie proste jest podstawowym wyszukiwaniem o małej precyzji.
  W okienko wyszukiwawcze wpisujemy termin (terminy) np. nazwisko autora, słowa z tytułu bądź z publikacji.
  Wyniki można porządkować wg. kategorii (wyświetlających się w rozwijanym okienku) i zawęzić wyszukiwania do lat wydania, typów publikacji. Mozna stosować znaki maskujące, np. *
  Pod okienkiem wyszukiwawczym jest ikona za pomoca której można rozwinąć strukturę Politechniki Warszawskiej. Zaznaczając poszczególne elementy struktury można ograniczyć wyszukiwane publikacje do określonej jednostki uczelni (wydział, instytut, zakład). 
   
   
  Wyszukiwanie zaawansowane daje większe możliwości uzyskania precyzyjnych wyników. W okienko wyszukiwawcze należy wpisać termin wyszukiwany np. nazwisko autora, tytuł publikacji, tytuł konferencji, słowa z dokumentu.
  Możliwości uporządkowania wyników wg.: kategorii (wyświetlających się w rozwijanym okienku) i zawęzić wyszukiwania do lat wydania, typów publikacji. Można też wyszukiwać patenty w określonych latach.
  Łączenie lub wykluczanie terminów wyszukiwawczych umożliwiają operatory logiczne (and, or, not).
  Pod okienkiem wyszukiwawczym można ograniczyć wyszukiwane publikacje do określonej jednostki uczelni (wydział, instytut, zakład)  zaznaczając określoną jednostkę w drzewku struktury PW (rozwinąć/zwinąć).
  Pomoc