• Prace dyplomowe studentów (inżynierskie, licencjackie i magisterskie) i słuchaczy studiów podyplomowych podlegają ewidencji w repozytorium PW na podstawie decyzji kierownika właściwej jednostki (zgodnie z § 4 Uchwały Senatu z dnia 21 listopada 2012 r.).
  BWPW może gromadzić i archiwizować inne utwory zarejestrowanie w systemie ED PW, w tym prace dyplomowe studentów studiów I oraz II stopnia, o ile właściwa jednostka PW zgłosi taką potrzebę.

  Informacje
 • Wyszukiwanie prac dyplomowych

  Formularz wyszukiwawczy umozlwia wyszukiwanie prac magisterskich i inżynierskich (mozna oznaczyć rodzaj poszukiwanej pracy dyplomowej).
  W okienko wyszukiwawcze należy wpisać termin wyszukiwany np. nazwisko autora, tytuł publikacji, nazwisko promotora, słowa z dokumentu. Istnieje możliwości zawężenia takiego wyszukiwania do wybranych lat, rodzaju dyplomu, języka w jakim dana praca została napisana oraz łączenia lub wykluczanie terminów wyszukiwawczych przy pomocy operatorów logicznych (and, or, not).
  Pod okienkiem wyszukiwawczym znajduje się struktura jednostek uczelni PW. Zaznaczając określoną jednostkę z listy (jedną lub kilka) ograniczamy wyszukiwane publikacje do wybranego wydziału, instytutu, zakładu.

  Pomoc