• Repozytorium PW stanowi integralną część systemu, archiwizuje w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.
    Koncepcja i projekt techniczny oraz oprogramowanie Bazy Wiedzy PW zrealizowane zostały na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w ramach projektu SYNAT.

    Informacje