W lutym odbył się cykl szkoleń poświęcony: ORCID - narzędzie do identyfikacji dorobku naukowca.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

• Co to jest ORCID i dlaczego warto go założyć
• Jak założyć profil ORCID – instrukcje na stronie domowej
• Integracja profilu Scopus – ORCID
• Integracja z WoS – Researcher ID
• Wymiana danych pomiędzy Bazą Wiedzy PW a profilem ORCID
• Jak pielęgnować swój profil
• Gdzie zgłosić się po pomoc
• Wprowadzenie numeru ORCID do Bazy Wiedzy PW
• Łączenie profilu PBN z ORCID