Zotero to przydatny program niekomercyjny do tworzenia archiwum stron internetowych, bibliografii i przypisów. Umożliwia zaciągnięcie z Internetu (np. z Google Scholar) opisów publikacji danego autora, które można potem zaimportować do repozytorium. Poza podstawowymi informacjami o dokumencie (autor, tytuł, liczba stron) Zotero zapamiętuje również linki źródłowe oraz streszczenia dokumentów. Tak zapisane pliki można z łatwością zaimportować do repozytorium.
Instrukcja pozyskiwania danych z Internetu przy pomocy Zotero.