W Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) opracowano nowy typ raportu: Raport do awansu zawodowego dostępny z profilu autora. Raport został przygotowany na podstawie załącznika nr 10 Zarządzenia Rektora nr 83/2014 z dnia 4/12/2014 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego.
Więcej informacji w instrukcji: Raport do awansu zawodowego - instrukcja