Scopus jest bazą bibliograficzno-abstraktową z opcją wyszukiwania cytowani w recenzowanej literaturze naukowej. Wyposażona jest w narzędzia bibliometryczne służące śledzeniu, analizowaniu i wizualizacji badań naukowych. Baza zawiera ponad 20 tys. tytułów czasopism (w tym 1,900 czasopism Open Access) oraz ponad 5 tys. wydawców z całego świata.