Program Publish or Perish jest wygodną nakładką do Google Scholar, umożliwiającą autorowi śledzenie swoich publikacji w Internecie. Zadaniem aplikacji jest m.in. wyliczanie statystyk dotyczących liczby artykułów, liczby cytowań i ich średniej, indeksu Hirscha oraz indeksu Egghego.