Google Scholar Citations -  usługa uruchomiona w lipcu 2011 roku, bazująca na danych z Google Scholar. Pozwala założyć swój profil („Profil autora”)  Google Scholar co umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo zostały zacytowane nasze prace, a także daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu Hirscha. Punktem wyjścia do użycia programu jest posiadanie prac w bazach Google’a.