•  W Aktywnościach, oprócz informacji nt. działalności zawodowej,  można też wyszukać ekspertów dla mediów, wprowadzając w polu 'rodzaj aktywności': eksperci medialni. W polu 'szukaj' możemy wpisać dziedzinę, np. telewizja cyfrowa.
    Ekspertów ds. mediów można też wyszukać posługując się zakładką 'Eksperci'.
    Informacje