• Ta część systemu jest przewodnikiem do wyszukiwania konferencji z określonej dziedziny. Baza zawiera listę konferencji z Web of Science oraz konferencje spoza tej listy.
    Informacje
  • Wyszukiwanie konferencji
    W celu wyszukania w bazie interesującej nas konferencji w okienko formularza należy wpisać jej tytuł lub  fragment tytułu. Proces wyszukiwawczy można zawęzić po przez zaznaczenia czy konferencja ma znajdować się na liście WOS czy też ma być poza nią. Istnieje również możliwość ograniczenia wyszukiwania do wybranej dziedziny.
     
    Pomoc