Działamy w dobrej wierze i dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczanie materiałów w naszym repozytorium nie naruszało praw autorskich ich właścicieli. Jednak, zdajemy sobie sprawę, że w sposób niezamierzony mogą zaistnieć sytuacje, gdy warunek ten nie będzie spełniony. W takich przypadkach prosimy o kontakt  w celu wyjaśnienia sprawy, czego wynikiem będzie uzyskanie zgody na publikację lub usunięcie wskazanych materiałów z repozytorium.

Jeśli uważacie Państwo, że w jakikolwiek sposób zostały naruszone prawa autorskie, prosimy o przesłanie do nas:

  1. odnośników do stron internetowych lub innych informacji stanowiących dowód, że materiały o których mowa, mają ograniczone prawa autorskie
  2. adresu w repozytorium, gdzie materiały te są prezentowane
  3. swoich danych: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe
  4. oświadczenia, że wymienione użycie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo i że działacie Państwo w dobrej wierze.
  5. oświadczenia, że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i że jesteście Państwo właścicielem własności intelektualnej albo jesteście uprawnieni do jej reprezentowania w imieniu właściciela.

 

Po otrzymaniu tych informacji, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu wyjaśnienia sprawy.