• Baza zawiera projekty prowadzone przez jednostki uczelni. Ta część systemu, obecnie w fazie rozwoju, nie obejmuje kompletu prowadzonych aktualnie prac. Wprowadzone zostały projekty prowadzone przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych od 2011 r. Docelowo zawierać będzie wszystkie prowadzone na uczelni projekty.
  Informacje
 • Wyszukiwanie projektów - proste

  W okienko wyszukiwawcze formularza należy wpisać poszukiwany termin np. słowo w dokumencie, nazwisko wykonawcy lub kierownika projektu, tytułu projektu. Istnieje możliwości zawężenia takiego wyszukiwania do wybranych lat, obszaru zastosowań oraz łączenia lub wykluczanie terminów wyszukiwawczych przy pomocy operatorów logicznych (and, or, not).
  Pod okienkiem wyszukiwawczym znajduje się struktura jednostek uczelni PW. Zaznaczając określoną jednostkę z listy (jedną lub kilka) ograniczamy wyszukiwane publikacje do wybranego wydziału, instytutu, zakładu.

   

  Wyszukiwanie zaawansowane

  Wyszukiwanie zaawansowane daje większe możliwości uzyskania precyzyjnych wyników. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania prostego w okienko wyszukiwawcze wpisujemy poszukiwany termin słowo w dokumencie, wykonawcy, kierownika, tytułu.. Stosować tu możemy również operatory logiczne (and, or, not) w celu połączenia lub wykluczanie terminów wyszukiwawczych. Opcje wyszukiwania zaawansowanego w tym przypadku poszerzone zostały o możliwość uściślenia procesu wyszukiwawczego o np. statusu projektu, rodzaj współpracy oraz rodzaj projektu.
  Pod okienkiem wyszukiwawczym znajduje się struktura jednostek uczelni PW. Zaznaczając określoną jednostkę z listy (jedną lub kilka) ograniczamy wyszukiwane publikacje do wybranego wydziału, instytutu, zakładu.

  Pomoc