• Baza zawiera opisy nowych technologii powstałych na uczelni. Ta część systemu, obecnie w fazie rozwoju, nie obejmuje kompletu prowadzonych aktualnie prac. 
    Informacje