• Baza prezentuje czasopisma z listy ministerialnej oraz czasopisma, w których publikowane są prace pracowników Politechniki Warszawskiej.
  Ta część systemu służyc ma jako pomoc przy wyborze tytułu czasopisma do opublikowania artykułu.

  Informacje
 • Wyszukiwanie czasopism i wydawnictw seryjnych
  Wyszukiwanie czasopism ma służyć autorom jako pomoc przy wyborze czasopisma do publikowania W szczególności mozna odnaleźć czasopisma znajdujace się na Liście Czasopism Ministerstwa oraz te, w których publikują  pracownicy naszej uczelni. Czasopisma mozna wyszukiwać przez słowa w tytule, ISSN, kategorię (dziedzinę). Czasopisma i serie można też odnaleźć wpisując w oknie wyszukiwawczym poszukiwany termin np. tytuł czasopisma. Wyszukiwanie możemy zawęzić do wybranego typu wydawnictwa seryjnego, Listy Ministerialnej, punktacji, nr ISSN oraz dziedziny. Zakres punktacji wyszukiwanych czasopism można dokładnie sprecyzować.
   
  Listy ministerialne czasopism punktowanych

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:

  A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone w bazie JCR (od 20 do 50 pkt)
  B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF (od 0,25 do 10 pkt)
  C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (12/16/20 pkt)

  Wyszukiwarka czasopism punktowanych

   

  Katalog DOAJ

  DOAJ – Directory of Open Acces Journals - katalog czasopism wydawanych w otwartym dostępie.
  Katalog możemy przeszukiwać na wiele sposobów. W jednym miejscu skumulowane są informacje na temat różnych czasopism. DOAJ informuje o kraju wydawcy, językach publikacji, roku ropoczęcia wydawania oraz o opłacie wydawniczej i przyjętej licencji.

  Pomoc