W maju odbędzie się cykl szkoleń dla redaktorów repozytorium:
  1. Szkolenie w zakresie zaawansowanych, nowych funkcji w Repozytorium PW, przewidziane dla redaktorów wydziałowych, połączone z wyjaśnieniem problemów i wątpliwości zgłaszanych przez redaktorów
  2. Szkolenie dla importujących dane do Repozytorium PW (Bibtech, Zotero)
  3. Warsztaty szkoleniowe z zakresu tworzenia raportów z Repozytorium PW

 

3 kwietnia odbył się w Małej Auli wykład dr Krzysztofa Siewicza poświęcony zagadnieniom prawa autorskiego w odniesieniu do publikacji naukowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych. Wykład wzbudził znaczne zainteresowanie, uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Po wykładzie zadawano liczne pytania. Ciekawsze pytania i odpowiedzi zostana umieszczone w późniejszym terminie w FAQ.

31 stycznia 2014 r. uruchomiona została nowa wersja repozytorium 1.1.7. Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia wymienione są na stronie radaktorów, widoczne po zalogowaniu.

Zarządzenie 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej określa zasady działania Repozytorium PW. 

w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej.

Po cyklu szkoleń dla redaktorów wydziałowych zawartość repozytorium PW powiększa się o kolejne publikacje. Aktualnie baza zawiera 24900 opisów (w tym 557 dołączonych plików z zawartośćią oraz ponad 7 tys. odnośników do tekstów). Najaktywniejsi redaktorzy - z Wydziału MEiL i Transportu. 

Wszystkich redaktorów proismy o dopisywanie doktoratów z br. i dołączanie treści.