W dniu 5 czerwca 2017 roku odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. To cykliczne spotkanie, w którym wzięło udział 90 osób, poświęcone zostało dyskusji nad realizacją postulatów otwartej nauki w Polsce, promocji osiągnięć w zakresie badań naukowych na potrzeby parametryzacji, a także wymianie doświadczeń twórców uczelnianych baz danych, w tym baz opartych na, stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR.

Koncepcja rozwoju oprogramowania OMEGA-PSIR na potrzeby sieci SINBAW, dr Jakub Koperwas (Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska)

Otwieranie małych danych badawczych, dr Marta Hoffman-Sommer (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Zintegrowany system usług dla nauki – etap II. Kontekst integracji systemów, dr Jarosław Protasiewicz, mgr Marek Michajłowicz (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

PBN - doświadczenia ostatniego roku, plany rozwoju, mgr Antoni Sobkowicz, mgr Małgorzata Paszkowska (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

Zarządzanie danymi badawczymi, Tomasz Psonka (Elsevier)

Proces przygotowywania Politechniki Warszawskiej do ankiety jednostki - rola Biblioteki Głównej, mgr Weronika Kubrak (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)

Zarządzanie dorobkiem naukowym Politechniki Wrocławskiej w kontekście przekazywania danych o publikacjach do MS PBN i ankiety jednostki, mgr Anna Komperda (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)

SWPS – doświadczenia z wdrożenia, eksploatacji, wykorzystanie w procesie parametryzacji oprogramowania OMEGA PSIR, mgr Agnieszka Pietrzak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki, prof. Henryk Krawczyk, dr Paweł Lubomski, dr Anna Wałek (Politechnika Gdańska)