W ramach projektu „Rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR” w czerwcu 2017 została zaimplementowana nowa wersja oprogramowania bazy wiedzy. Przeprowadzone prace miały na celu unowocześnienie interfejsu systemu. Wprowadzono zmiany, które umożliwiły   przejście na nowszą wersję bibliotek GUI i serwera aplikacji JBoss.  W związku z potrzebą zestandaryzowania wyglądu stron PW, BGPW oraz BWPW został stworzony  w systemie Joomla nowy, „kafelkowy”  układ strony BWPW, zaadaptowano ekrany do wymogów urządzeń mobilnych. Prace programistyczne realizował zespół Instytutu Informatyki PW (WEiTI).  Przed wdrożeniem nowej wersji bazy przeprowadzono testy systemu OMEGA-PSIR z nowymi funkcjonalnościami i w nowym układzie graficznym. W testowaniu wzięli udział pracownicy Biblioteki Głównej i wybrani redaktorzy wydziałowi. Pracownicy BG uzupełnili również  informacjami nową stronę BWPW.