30 listopad 2016 - przedstawiono prezentację nt. nowości w Bazie Wiedzy PW - dostępna tu.