Oddział ds. Bazy Wiedzy planuje cykl szkoleń związanych ze zmianami w Bazie Wiedzy PW i przystosowaniem danych w bazie do systemu POLON i Polskiej Bibliografii Naukowej – Moduł Sprawozdawczy
Zapraszamy na szkolenie poświęcone nowym formularzom dostępnym w Bazie Wiedzy, przystosowanym do wymogów systemu POLON (patenty, nagrody i wyróżnienia, organizacja konferencji).
 Na szkoleniu omówione zostaną także najczęściej występujące błędy, mające wpływ na przesyłanie danych do PBN MS.
 Proponujemy dwa terminy spotkań:
    1. 09 grudzień 2015 r       godz.  10.00-11.30
    2. 11 grudzień 2015 r       godz. 13.00-14.30
Szkolenia odbędą się w Gmachu Głównym PW w sali dydaktycznej BG PW, piętro 1, pok. 162 C