która odbyła się 8-10.09.2014 prof. Henryk Rybiński wygłosił referat plenarny "Uczelniane Bazy Wiedzy w projekcie SYNAT - doświadczenia Politechniki Warszawskiej' prezentujący Bazę Wiedzy PW, oprogramowanie i funkcjonalność na tle innych rozwiązań krajowych. Na konferencji przedstawiony został tez referat "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej - współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni" (aut. O. Giwer, M. Lewandowska-Tranda, M. Miller-Jankowska).