3 kwietnia odbył się w Małej Auli wykład dr Krzysztofa Siewicza poświęcony zagadnieniom prawa autorskiego w odniesieniu do publikacji naukowych deponowanych w repozytoriach instytucjonalnych. Wykład wzbudził znaczne zainteresowanie, uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Po wykładzie zadawano liczne pytania. Ciekawsze pytania i odpowiedzi zostana umieszczone w późniejszym terminie w FAQ.