Po cyklu szkoleń dla redaktorów wydziałowych zawartość repozytorium PW powiększa się o kolejne publikacje. Aktualnie baza zawiera 24900 opisów (w tym 557 dołączonych plików z zawartośćią oraz ponad 7 tys. odnośników do tekstów). Najaktywniejsi redaktorzy - z Wydziału MEiL i Transportu. 

Wszystkich redaktorów proismy o dopisywanie doktoratów z br. i dołączanie treści.