W dniach 20-26 października 2014 po raz ósmy obchodziliśmy Open Access Week , który w tym roku odbywał się pod hasłem „Generation Open”. To coroczne święto jest okazją do promowania otwartej nauki  i dyskusji na ten temat w środowiskach naukowych na całym świecie.
 Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej od lat bierze aktywny  udział w obchodach  Międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. W tym roku, zorganizowane przez Bibliotekę seminarium dotyczące otwartej nauki i otwartych modeli komunikacji naukowej odbyło się 20 października 2014r. Poruszono na nim m. in. problematykę związaną z surowymi danymi oraz plagiatem w publikacjach naukowych. W seminarium wzięło udział 59 osób.
Podczas spotkania, zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać czterech prezentacji:

•    IEEE Open Access Publishing: We are all on the same team - Judy H. Brady, IEEE Area Manager, Europe
•    Open Access with BioMed Central and SpringerOpen – providing free access to research in Poland - Johanna Kuhn, BioMed Central
•    Jak uniknąć plagiatu? Czyli co należy wiedzieć o stosowaniu dozwolonego użytku w pracach naukowych - Anna Tonakiewicz, Iwona Socik, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
•    Otwarte surowe dane i wyniki badan naukowych - Jolanta Stępniak, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
 
W swojej prezentacji Judy H. Brady, przedstawicielka organizacji IEEE (Institut of Electrical and Electronic Engineers), poza podstawowymi informacjami na temat modeli Open Access przedstawiła szereg informacji na temat instytucji, w której pracuje, a co najważniejsze zaprezentowała, stosowaną przez nich politykę w zakresie praw autorskich oraz sposoby, z których autor może skorzystać aby dzielić się swoja twórczością w modelu otwartym.  Dla autorów dostępne są : Open Access Gold (złota droga), Open Access Green (zielona droga) oraz model hybrydowy.
Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji Open Access Publishing: We are all the same team! (Judy H. Brady)
 
Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Johanny Kuhn, reprezentantki, należącej do Wydawnictwa Springer, firmy BioMed Central. Springer jest jednym z najbardziej wpływowych i prestiżowych wydawnictw na świecie a samo czasopisma wydawane przez BioMed Central były jednymi z pierwszych, udostępnianych w modelu Open Access. Johanna Kuhn, w swojej prezentacji na przykładzie czasopisma Acta Veterinaria Scandinavica zaprezentowała jak wielki wpływ na znaczenie w środowisku naukowym oraz wzrost wskaźnika Impac Factor ma publikowanie w modelach otwartych.
Ważnym przedsięwzięciem wydawnictwa Springer jest również program Springer Open Choice, finansowany w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem inicjatywy jest umożliwienie instytucjom naukowym i naukowcom, bezpłatnego publikowania, na zasadach swobodnego dostępu, artykułów w czasopismach naukowych, należącym do tego wydawnictwa.
 
W kolejnej prelekcji Anna Tonakiewicz–Kołosowska przedstawiła problematykę, nasilonego w ostatnich latach zjawiska plagiatu. Nieznajomość w społeczeństwie zagadnień prawa autorskiego a zwłaszcza pojęcia dozwolonego użytku, prowadzi bardzo często do jego naruszenia, jakim jest plagiat. Poza brakiem umiejętności sporządzania cytatów, dochodzi bardzo często do umyślnych przywłaszczeń cudzych utworów, które przybierają formę np. ghostwritingu, czyli tworzenia utworu za opłatą, który zostaje opublikowany pod nazwiskiem zleceniodawcy.
Jak uniknąć plagiatu... (A. Tonakiewicz, I. Socik)

Ostatni prezentowany temat był związany z coraz częściej poruszaną problematyką otwartych wyników badań oraz surowych danych. W prezentacji Dyrektor Biblioteki Głównej  Jolanty Stępniak, omówione zostały podstawowe zagadnienia związane z otwartymi danymi naukowymi. Omówione zostały wyniki badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Główną na temat udostępniania surowych danych przez instytucje naukowe w Polsce w ramach projektu Enhanced publications in V4 countries.  Przytoczono także przykłady repozytoriów surowych danych na  świecie.