V Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. To cykliczne spotkanie, w którym wzięło udział 88 osób, poświęcone zostało problemom związanym z integracją krajowych zasobów informacyjnych nauki oraz procesem ewaluacji w nauce, w szczególności zasadom gromadzenia, prezentacji danych dla centralnych systemów zarządzania nauką oraz lokalnego ich wykorzystania w promocji dorobku naukowego i doświadczeń pracowników jednostek naukowych, a także wymianie doświadczeń twórców uczelnianych baz danych, w tym baz opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR.

930 – 1000    Rejestracja uczestników, indywidualne konsultacje

1000 – 1005  Otwarcie seminarium

1005 – 1045  Rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR z uwzględnieniem interoperacyjności systemów uczelnianych z systemami globalnymi, dr inż. Jakub Koperwas (Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska)

1045 – 1115  OMEGA-PSIR na Uniwersytecie Gdańskim – doświadczenia z wdrożenia, mgr Magdalena Hamerska, mgr inż. Witold Warsiński, mgr Mirosława Hopa-Surma, mgr Zbigniew Ruszczyk (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego)

1115 – 1130  Przerwa na kawę

1130 – 1230  Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących ośrodków akademickich

  • Proces ewaluacji nauki
  • Integracja krajowych zasobów informacyjnych nauki

1230 – 1310  CRIS – stacja końcowa czy początkowa?, Krzysztof Szymański (Elsevier)

1310 – 1425  Przerwa na obiad

1425 – 1505  Centralne systemy gromadzące dane o nauce i szkolnictwie wyższym - ich rola i ewolucja w świetle Ustawy 2.0, mgr Marek Michajłowicz, mgr Małgorzata Paszkowska (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

1505 – 1545  Modele oceny publikacji naukowych i gromadzenia informacji bibliometrycznych na potrzeby krajowych systemów ewaluacji nauki, dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)

1545 – 1625  Zastosowanie wskaźników z Web of Science i InCites w analizie dorobku naukowego instytucji i autorów, Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics)

1625 – 1640  Dyskusja i podsumowanie

Materiały konferencyjne: