W lutym odbył się cykl szkoleń poświęcony: ORCID - narzędzie do identyfikacji dorobku naukowca.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

• Co to jest ORCID i dlaczego warto go założyć
• Jak założyć profil ORCID – instrukcje na stronie domowej
• Integracja profilu Scopus – ORCID
• Integracja z WoS – Researcher ID
• Wymiana danych pomiędzy Bazą Wiedzy PW a profilem ORCID
• Jak pielęgnować swój profil
• Gdzie zgłosić się po pomoc
• Wprowadzenie numeru ORCID do Bazy Wiedzy PW
• Łączenie profilu PBN z ORCID

V Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. To cykliczne spotkanie, w którym wzięło udział 88 osób, poświęcone zostało problemom związanym z integracją krajowych zasobów informacyjnych nauki oraz procesem ewaluacji w nauce, w szczególności zasadom gromadzenia, prezentacji danych dla centralnych systemów zarządzania nauką oraz lokalnego ich wykorzystania w promocji dorobku naukowego i doświadczeń pracowników jednostek naukowych, a także wymianie doświadczeń twórców uczelnianych baz danych, w tym baz opartych na stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR.

930 – 1000    Rejestracja uczestników, indywidualne konsultacje

1000 – 1005  Otwarcie seminarium

1005 – 1045  Rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR z uwzględnieniem interoperacyjności systemów uczelnianych z systemami globalnymi, dr inż. Jakub Koperwas (Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska)

1045 – 1115  OMEGA-PSIR na Uniwersytecie Gdańskim – doświadczenia z wdrożenia, mgr Magdalena Hamerska, mgr inż. Witold Warsiński, mgr Mirosława Hopa-Surma, mgr Zbigniew Ruszczyk (Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego)

1115 – 1130  Przerwa na kawę

1130 – 1230  Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Polskiej Akademii Nauk oraz wiodących ośrodków akademickich

  • Proces ewaluacji nauki
  • Integracja krajowych zasobów informacyjnych nauki

1230 – 1310  CRIS – stacja końcowa czy początkowa?, Krzysztof Szymański (Elsevier)

1310 – 1425  Przerwa na obiad

1425 – 1505  Centralne systemy gromadzące dane o nauce i szkolnictwie wyższym - ich rola i ewolucja w świetle Ustawy 2.0, mgr Marek Michajłowicz, mgr Małgorzata Paszkowska (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

1505 – 1545  Modele oceny publikacji naukowych i gromadzenia informacji bibliometrycznych na potrzeby krajowych systemów ewaluacji nauki, dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych)

1545 – 1625  Zastosowanie wskaźników z Web of Science i InCites w analizie dorobku naukowego instytucji i autorów, Marcin Kapczyński (Clarivate Analytics)

1625 – 1640  Dyskusja i podsumowanie

Materiały konferencyjne:

W Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) opracowano nowy typ raportu: Raport do awansu zawodowego dostępny z profilu autora. Raport został przygotowany na podstawie załącznika nr 10 Zarządzenia Rektora nr 83/2014 z dnia 4/12/2014 w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego.
Więcej informacji w instrukcji: Raport do awansu zawodowego - instrukcja

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.

Ustalony identyfikator GS należy dopisać do profilu naukowca. Aktualnie można to zrobić na dwa sposoby:

1. samodzielnie, po zalogowaniu w ramach edycji własnego profilu

2. z pomocą uprawnionego redaktora, który może dopisać identyfikator GS w zakładce  Profil / Dane kontaktowe osoby na formularzu wprowadzania danych.

Po wpisaniu identyfikatora GS, na profilu naukowca będzie dostępny odnośnik do jego profilu w GS:

Profil google scholar

aut. W.Struk

Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PW dodaliśmy możliwość wprowadzania nowego identyfikatora autora ORCID. Identyfikatory ORCID wprowadzają do Bazy Wiedzy PW redaktorzy wydziałowi.
 
ORCID
 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) –  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie numeryczne.
ORCID tworzą przedstawiciele środowisk naukowych (Harvard University, Cornell University) i wydawców (Wiley-Blackwell, Thomson Reuters, Elsevier, Nature) wspierani przez instytucje IT jak: California Institute of Technology, National Institute of Informatics czy Association for Computing Machinery.

Jak założyć ORCID?
Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę https://orcid.org/register.
 

Materiały instruktażowe:

  • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
  • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
  • Jak połączyć profil autora (ResearcherID) w bazie Web of Science z identyfikatorem ORCID (PDF)
  • Jak zarejestrować się w ResearcherID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
  • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)
  • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres Oddziału ds Bazy Wiedzy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W formularzu rejestracyjnym wpisuje się podstawowe dane tj. imię, nazwisko, e-mail, hasło. Należy również określić czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy będzie całkowicie otwarty, półotwarty (dostęp tylko dla osób, które sami wskażemy) lub ograniczony tylko do właściciela konta.  Profil naukowca może uwzględniać informacje takie jak: biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora czy instytucji, identyfikatory w innych systemach czy lista publikacji.
Identyfikator ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących (Scopus, Researcher ID) tworząc spójną całość.
Zachęcamy wszystkich autorów do rejestrowania się w bazie ORCID i podawania identyfikatora ORCID redaktorom ze swojego wydziału w celu wprowadzenia do profilu autora w Bazie Wiedzy PW.
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz

W dniu 5 czerwca 2017 roku odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy. To cykliczne spotkanie, w którym wzięło udział 90 osób, poświęcone zostało dyskusji nad realizacją postulatów otwartej nauki w Polsce, promocji osiągnięć w zakresie badań naukowych na potrzeby parametryzacji, a także wymianie doświadczeń twórców uczelnianych baz danych, w tym baz opartych na, stworzonym na Politechnice Warszawskiej oprogramowaniu OMEGA-PSIR.

Koncepcja rozwoju oprogramowania OMEGA-PSIR na potrzeby sieci SINBAW, dr Jakub Koperwas (Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska)

Otwieranie małych danych badawczych, dr Marta Hoffman-Sommer (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Zintegrowany system usług dla nauki – etap II. Kontekst integracji systemów, dr Jarosław Protasiewicz, mgr Marek Michajłowicz (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

PBN - doświadczenia ostatniego roku, plany rozwoju, mgr Antoni Sobkowicz, mgr Małgorzata Paszkowska (Ośrodek Przetwarzania Informacji)

Zarządzanie danymi badawczymi, Tomasz Psonka (Elsevier)

Proces przygotowywania Politechniki Warszawskiej do ankiety jednostki - rola Biblioteki Głównej, mgr Weronika Kubrak (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)

Zarządzanie dorobkiem naukowym Politechniki Wrocławskiej w kontekście przekazywania danych o publikacjach do MS PBN i ankiety jednostki, mgr Anna Komperda (Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej)

SWPS – doświadczenia z wdrożenia, eksploatacji, wykorzystanie w procesie parametryzacji oprogramowania OMEGA PSIR, mgr Agnieszka Pietrzak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki, prof. Henryk Krawczyk, dr Paweł Lubomski, dr Anna Wałek (Politechnika Gdańska)

W ramach projektu „Rozwój oprogramowania OMEGA-PSIR” w czerwcu 2017 została zaimplementowana nowa wersja oprogramowania bazy wiedzy. Przeprowadzone prace miały na celu unowocześnienie interfejsu systemu. Wprowadzono zmiany, które umożliwiły   przejście na nowszą wersję bibliotek GUI i serwera aplikacji JBoss.  W związku z potrzebą zestandaryzowania wyglądu stron PW, BGPW oraz BWPW został stworzony  w systemie Joomla nowy, „kafelkowy”  układ strony BWPW, zaadaptowano ekrany do wymogów urządzeń mobilnych. Prace programistyczne realizował zespół Instytutu Informatyki PW (WEiTI).  Przed wdrożeniem nowej wersji bazy przeprowadzono testy systemu OMEGA-PSIR z nowymi funkcjonalnościami i w nowym układzie graficznym. W testowaniu wzięli udział pracownicy Biblioteki Głównej i wybrani redaktorzy wydziałowi. Pracownicy BG uzupełnili również  informacjami nową stronę BWPW.
30 listopad 2016 - przedstawiono prezentację nt. nowości w Bazie Wiedzy PW - dostępna tu.
Jak co roku, Biblioteka Główna PW uczestniczy w Międzynarodowym Tygodniu Open Access, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Otwartość w działaniu". Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: Open Access Week 2016
 
Ze względu na to, że wkrótce nastąpi przełączenie logowania do systemu Bazy Wiedzy PW (Repozytorium) z wykorzystaniem CAS-USOS, zwracamy się z prośbą, aby Państwo przetestowali nowy sposób logowania na wersji testowej.
Wersja testowa pod znanym adresem:
    Większość redaktorów SBW miała już konto w CAS-USOS i pewnie korzystała już z tego logowania.  Jeśli nie, to proszę spróbować, a w przypadku zapomnienia/nieznajomości hasła, można je samodzielnie zainicjować (patrz poniżej)
    Druga cześć redaktorów nie miała konta w CAS-USOS i zostało ono założone na potrzeby SBW z naszej inicjatywy, dla tych użytkowników zainicjowane hasło jest identyczne z dotychczas używanym w SBW).
    Użytkownicy SBW, którzy nie są redaktorami (pracownicy, doktoranci, dyplomanci i pozostali studenci) również powinni wykonać wskazane testy, aby zapewnić sobie możliwość logowania do SBW, gdy nastąpi przełączenia na CAS-USOS. Dotychczas bowiem, mogli się logować użytkownicy tylko dwóch wydziałów: WEiTI oraz WIL.
 
Prosimy o wejście na wersję testową Bazy Wiedzy PW i próbę zalogowania.
W pole login należy wpisać PESEL lub adres e-mail (służbowy – przekazany do CAS-USOS)
W pole hasło należy wpisać hasło uzyskane z USOS (użytkownicy, którzy mieli już konto w CAS-USOS) lub dotychczas używane w Bazie Wiedzy PW (użytkownicy, którzy nie mieli konta w CAS-USOS).
Hasło można samemu zainicjować w następujący sposób:
UWAGA! Jeśli system podaje informacje, że hasło jest nieprawidłowe proszę kliknąć na ikonę - Ustaw hasło, następnie podać adres e-mail,  na Państwa adres e-mail przyjdzie link inicjujący, należy w niego kliknąć a następnie podać nowe hasło, powtórzyć i wpisać PESEL.
Następnie proszę zalogować się na wersję testową z PESEL i nowym hasłem.
Prośba, aby wszyscy redaktorzy opanowali możliwość nowego logowania do testowej wersji,  żeby po przestawieniu na wersji produkcyjnej nie mieli kłopotów.
 aut. W. Struk
 
Każdy Wydział Politechniki Warszawskiej ma wyznaczonych redaktorów, którzy wprowadzają informacje o dorobku naukowym jednostki (publikacje, dane nt. pracowników i jednostki).
Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Załącznik do zarządzenia zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora (formularz do wypełnienia).
Zgodnie z uchwałą Senatu PW z 21.11.2012 r. za poprawność i aktualność danych w systemie ED PW odpowiadają twórcy dorobku; w odniesieniu do dorobku jednostki organizacyjnej Uczelni odpowiada jej kierownik. Za kompletność i jakość danych przekazywanych do sprawozdawczości i systemów zewnętrznych odpowiada właściwa jednostka PW.
Autorzy zobowiązani są do bieżącego przekazywania redaktorowi wydziałowemu danych o utworach oraz plików z treścią (pdf), a także identyfikatorów DOI i URL artykułow czy innych publikacji dostępnych w bazach elektronicznych..
Do zadań redaktorów należy bieżące wprowadzanie danych o dorobku autorów do Bazy Wiedzy PW, zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie, archiwizowanie pełnych tekstów utworów i dbałość o o aktualizację i kompletność danych.
Jedynym dopuszczalnym standardem archiwizowanych w repozytorium dokumentów cyfrowych jest PDF (utworzony w dowolnym programie z pliku tekstowego).
 
Szczegółowsze informacje oraz pomocne instrukcje można znaleźć w zakładce: Dla Redaktorów
Przedstawiamy prezentację ze szkolenia, które odbyło się w BGPW 23.03.2016 r.
Przedstawiamy prezentację ze szkoleń które odbyły sie 9 i 11 grudnia 2015: Baza Wiedzy a Krajowy System Informacji o Nauce
Oddział ds. Bazy Wiedzy planuje cykl szkoleń związanych ze zmianami w Bazie Wiedzy PW i przystosowaniem danych w bazie do systemu POLON i Polskiej Bibliografii Naukowej – Moduł Sprawozdawczy
Zapraszamy na szkolenie poświęcone nowym formularzom dostępnym w Bazie Wiedzy, przystosowanym do wymogów systemu POLON (patenty, nagrody i wyróżnienia, organizacja konferencji).
 Na szkoleniu omówione zostaną także najczęściej występujące błędy, mające wpływ na przesyłanie danych do PBN MS.
 Proponujemy dwa terminy spotkań:
    1. 09 grudzień 2015 r       godz.  10.00-11.30
    2. 11 grudzień 2015 r       godz. 13.00-14.30
Szkolenia odbędą się w Gmachu Głównym PW w sali dydaktycznej BG PW, piętro 1, pok. 162 C
Informujemy, że MNiSW planuje organizację w Warszawie 2 jednodniowych szkoleń nt. tworzenia instytucjonalnych polityk otwartego dostępu dla pracowników jednostek naukowych i uczelni.
Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 24 listopada br.
Program szkolenia będzie obejmować następujące zagadnienia:
Wprowadzenie: otwarty dostęp – czym jest i czemu służy.
- Otwarty dostęp na świecie i w Polsce – przegląd aktualnej sytuacji.
- “Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” – omówienie głównych zasad polskiej polityki otwartego dostępu przyjętej przez MNiSW oraz zaleceń dla uczelni, jednostek naukowych i instytucji finansujących badania.
- Polityki instytucjonalne w zakresie otwartego dostępu na świecie i w Polsce – dobre praktyki w oparciu o przykładowe polityki.
- Kwestie prawne związane z otwartością w nauce: zarządzanie własnością intelektualną uczelni i jednostki naukowej a otwarty dostęp (m.in. problemy związane z komercjalizacją), licencje Creative Commons w nauce.
- Instytucjonalna polityka otwartości krok po kroku – początki i kolejne etapy: główne elementy polityki otwartości niezbędne do uwzględnienia; ramy prawne; infrastruktura; promowanie otwartości w ramach instytucji.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie MNiSW przy ul. Hożej 20 w Warszawie.
Dalsze informacje nt. szkolenia, w tym agenda, będą dostępne w nadchodzących dniach.
 Zgłoszenia na szkolenie (imię, nazwisko, nazwa instytucji, nr tel. oraz adres e-mail) można wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Liczba miejsc ograniczona.
Wszelkich informacji nt. szkolenia udziela: Piotr Kępski, tel. 22/52-92-23422/52-92-234, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy na seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR, które odbędzie się 20-21 października 2015.
Więcej informacji i program spotkania.
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Warsztaty dla autorów oraz szkolenie z zakresu strategii wyszukiwania w bazie IEEE/IET IEL.
Spotkanie odbędzie się w dniu 13 maja 2015 o godz. 12:30 -14:30 w Bibliotece Głównej PW, Sala Dydaktyczna, p. 162c, Gmach Główny PW
Szkolenie odbędzie się w jęz. ang. (z opcją tłumaczenia).
Program szkolenia obejmuje m.in. metody doskonalenia pisania artykułow naukowych i możliwości publikacji.
zaprasza na warsztaty szkoleniowe Uczelniana Baza Wiedzy prezentacja funkcjonalności systemu i zasady wprowadzania danych
( z wykorzystaniem oprogramowania OMEGA-PSIR). Planowany termin warsztatów 20 styczeń 2015. Zgłoszenia przyjmujemy do 12 stycznia (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Więcej Informacji na temat seminarium tu:
OAW seminarium 2014
odbyło sie spotkanie informacyjne poświęcone rozwojowi oprogramowania OMEGA-PSIR przeznaczonego do tworzenia uczelnianego repozytorium i bazy wiedzy o dorobku i aktywności zawodowej jej pracowników.
Prezentacje z seminarium dostępne są na stronie Bazy Wiedzy w Zakładce 'Dla redaktorów'.
która odbyła się 8-10.09.2014 prof. Henryk Rybiński wygłosił referat plenarny "Uczelniane Bazy Wiedzy w projekcie SYNAT - doświadczenia Politechniki Warszawskiej' prezentujący Bazę Wiedzy PW, oprogramowanie i funkcjonalność na tle innych rozwiązań krajowych. Na konferencji przedstawiony został tez referat "Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej - współudział Biblioteki Głównej PW w tworzeniu repozytorium uczelni" (aut. O. Giwer, M. Lewandowska-Tranda, M. Miller-Jankowska).