Na wniosek Dziekanów może również gromadzić i archiwizować prace dyplomowe studentów I i II stopnia.  Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania). Dostęp do pełnych tekstów dokumentów jest otwarty dla wszystkich, dopuszcza się jednak możliwość udostępniania tylko w sieci lokalnej, lub nieudostępniania w przypadku braku zgody autora czy wydawnictwa.