Repozytorium PW stanowi integralną część systemu Bazy Wiedzy, archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, patenty a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych. Repozytorium działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, autorstwa Instytytu Informatyki WEiTI.
Repozytorium działa od 2013 r. zgodnie z Uchwałą Senatu z 21.11.2012 r. Dzialanie Repozytorium reguluje rozporządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. 
Udostępnianie publikacji odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i w oparciu o istniejące akty prawne. Autorzy udostępniają swoje utwory na podstawie licencji niewyłącznych Creative Commons.
W przypadku zauważenia naruszenia prawa autorskiego, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie do Biblioteki Głownej PW Kontakt  (więcej na ten temat).