Wykaz czasopism punktowanych
 
http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie Ministerstwa regularnie raz do roku wykaz czasopism punktowanych, składający się z trzech części i zawierający odpowiednio:
A – czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor – IF), umieszczone  w bazie JCR (od 20 do 50 pkt)
B – czasopisma nieposiadające obliczonego IF (od 0,25 do 10 pkt)
C – czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) (12/16/20 pkt)
 
 
2015
 
Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych:
 
2014
 
2013
 
2012
 
Ponadto informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/a73bd10d5548322c6b411ff767c9e687.pdf