ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

 
 
Informujemy, że w profilach autorów w Bazie Wiedzy PW dodaliśmy możliwość wprowadzania nowego identyfikatora autora ORCID.
 
ORCID
 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID) –  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Polega na przydzieleniu naukowcowi unikalnego oznaczenia alfanumerycznego składającego się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części i zapisanych w formie orcid.org/oznaczenie numeryczne.
ORCID tworzą przedstawiciele środowisk naukowych (Harvard University, Cornell University) i wydawców (Wiley-Blackwell, Thomson Reuters, Elsevier, Nature) wspierani przez instytucje IT jak: California Institute of Technology, National Institute of Informatics czy Association for Computing Machinery.
Jak założyć ORCID?
Aby zarejestrować się w bazie ORCID i otrzymać swój unikalny numer należy wejść na stronę https://orcid.org/register.
W formularzu rejestracyjnym wpisuje się podstawowe dane tj. imię, nazwisko, e-mail, hasło. Należy również określić czy dostęp do publikacji, które wprowadzimy będzie całkowicie otwarty, półotwarty (dostęp tylko dla osób, które sami wskażemy) lub ograniczony tylko do właściciela konta.  Profil naukowca może uwzględniać informacje takie jak: biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora czy instytucji, identyfikatory w innych systemach czy lista publikacji.
Identyfikator ma możliwość łączenia i linkowania do profili autora założonych w innych, podobnych systemach identyfikujących (Scopus, Researcher ID) tworząc spójną całość.
Zachęcamy wszystkich autorów do rejestrowania się w bazie ORCID.
 

Cytowania oraz h-index google scholar

W celu poprawienia skuteczności ustalania cytowań Google Scholar (GS) oraz h-index, zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator osoby z serwisu GS można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje tej osoby.

Ustalony identyfikator GS należy dopisać do profilu naukowca. Aktualnie można to zrobić na dwa sposoby:

1. samodzielnie, po zalogowaniu w ramach edycji własnego profilu

2. z pomocą uprawnionego redaktora, który może dopisać identyfikator GS w zakładce  Profil / Dane kontaktowe osoby na formularzu wprowadzania danych.

Po wpisaniu identyfikatora GS, na profilu naukowca będzie dostępny odnośnik do jego profilu w GS:

Profil google scholar

 

aut. W.Struk

 

Nowa instrukcja

 
Powstała nowa wersja instrukcji wprowadzania danych do repozytorium (Dla Redaktorów Instrukcje) . Zachęcamy do korzystania.
(25.02.2014)
 

Nowa wersja repozytorium

31 stycznia 2014 r. uruchomiona została nowa wersja repozytorium 1.1.7. Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia wymienione są na stronie radaktorów, widoczne po zalogowaniu.
29 stycznia 2014 r. ukazało się zarządzenie 3/2014  Rektora Politechniki Warszawskiej. w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej. Załącznik zarządzenia zawiera formularz oświadczenia licencyjnego autora.
Do końca stycznia 2014 r. zostanie uruchomiona nowsza wersja  Repozytorium PW, która daje szereg nowych mozliwości ułatwiających edycje danych i raportowanie, m.in. oflagowanie publikacji przeznaczonych do ankiety jednostki.
W październiku 2013 r. została uruchomiona nowsza wersja systemu Repozytorium PW (1.1.2), która posiada następujące nowe cechy :

1/ rozbudowane formularze wyszukiwania dla edytorów
- możliwość precyzyjnego zapytania o autorstwo (w tym brak autora)
- możliwość wskazania typu publikacji, np. Rozdziały z książek/Artykuł z czasopisma
- możliwość zapytania o język publikacji (w tym brak języka)
- kategorie publikacji do oceny

- możliwość zapytania o rekordy modyfikowane w zadanym okresie i/lub przez wskazanego edytora
- pytanie o status rekordu
- pytanie o status pliku (dołączony/niedołączony)

- możliwość wyszukania projektów realizowanych w danym okresie

2/ poza wyszukiwaniem pracowników, możliwe jest poszukiwanie ekspertów dla zadanej dziedziny badań

3/ wyświetlanie danych pracownika obejmuje nowe elementy:
- wypromowane doktoraty (w tym dla danej dziedziny),
- udział w projektach
- możliwość wyliczenia h-indeksu

Mamy nadzieję, że nowe możliwości przeszukiwania bazy repozytorium będą bardzo przydatne pod kątem identyfikacji rekordów,
które wymagają modyfikacji.
Repozytorium PW zarejestrowane zostało w światowych repozytoriach ROAR i DOAR.
 
 
 
 
Zapisz
Zapisz
Zapisz
Zapisz