Najczęściej zadawane pytania
 
1. W jaki sposób powinno wprowadzać się rozdziały w monografiach i powiązać je z konferencją?
Jeżeli wpisujemy rozdział w książce (np. monografii) zawsze warto rozważyć czy mamy dużą liczbę rozdziałów do wpisania. Jeśli tak, to opisujemy książkę jako całość wybierając z Funkcji Głównych zakładkę - Książki, wypełniamy formularz, zapisujemy dane, w ten sposób książka znajdzie się na liście głównej książek i można do niej podwiązywać np. rozdziały.
Aby wpisać rozdział w książce w Funkcjach Głównych wybieramy zakładkę : Artykuły i rozdziały, wypełniamy pierwszy ekran -czyli ( zakładkę: dane podstawowe) , wpisując m. innymi tytuł rozdziału i autorów rozdziału, przechodzimy na kolejną zakładkę: Dane publikacji, zaznaczamy - rozdział w książce i w tym momencie pojawia się ekran książka, klikamy na rozwiń/edytuj i otwiera się formularz do opisania książki, jeśli opisaliśmy wcześniej książkę i znajduje się ona na liście głównej to wpisujemy fragment tytułu i pojawia się pełny opis książki, jeśli nie to wypełniamy formularz, zamykamy go x, w polu paginacja wpisujemy strony na których jest rozdział np. 23-28 następnie wypełniamy  kolejne zakładki: Opisy, Punktacja i zapisujemy rekord. I w ten sposób opisujemy każdy rozdział.
Jeżeli chcą Państwo powiązać te rozdziały z konferencją należy najpierw sprawdzić  czy dana konferencja znajduje się na liście Web of Science (link do listy konferencji z WoS jest dostępny w zakładce - dla redaktorów), potem sprawdzić czy w repozytorium umieszczona jest w zakładce - Konferencje (tytuły), jeśli nie-  to należy zgłosić ten tytuł do M. Lewandowskiej - do wpisania.
Jeżeli konferencja jest spoza list WoS, wchodzą Państwo w zakładkę Konferencje (wydarzenia) - wpisują dane w formularz i zapisują konferencję,  w ten sposób znajdzie się ona na liście głównej. Opisuję kwestię wpisywania konferencji szczegółowo w instrukcji.
Jeżeli chcemy zatem powiązać rozdział z książki z konferencją, to w sytuacji kiedy wybieramy rozdział w książce, i otwieramy poprzez rozwiń/edytuj formularz książki, wypełniamy go bądź ściągamy z listy głównej a następnie, otwieramy zakładkę: Dane publikacji i w polu : Konferencja wpisujemy fragment tytułu wcześniej wpisanej konferencji w zakładce Konferencja (wydarzenia), wybieramy z rozwijalnej listy naszą konferencję, zamykamy x, opisujemy kolejne zakładki i zapisujemy. W ten sposób powiązałyśmy książkę i jej rozdziały z konferencją.
 
2. Jak oznaczyć tryb dostepu do załączonej treści artykułu, co to znaczy?
Dla danego pliku można określić kilka klas praw dostępu. Jako redaktorzy mogą Państwo ustawiać jeden z trzech poziomów dostępu:
Określanie dostępu dotyczy afiliacji publikacji i afiliacji użytkownika i wygląda następująco:
PUBLIC - dostęp nieograniczony z możliwością zadania okresu karencji (dostępny od wskazanej daty)
widoczne dla wszystkich - może być ograniczenie dotyczące daty początku udostępniania
PROTECTED - dostęp wymaga zalogowania i posiadania afiliacji jako użytkownik - tylko użytkownicy afiliowani poniżej struktury ustalania ochrony mogą mieć dostęp, np. jeśli PROTECED jest na poziomie WEiTI, to dostęp ma WEiTI i jego instytuty, Jeśli PROTECTED jest na poziomie instytutu, to tylko ten instytut ma dostęp
- z możliwością zadania okresu karencji (dostępny od wskazanej daty)
 PRIVATE - dostęp ograniczony tylko dla właściciela rekordu (edytora) - nikt nie może oglądać/pobierać, ale dokument wchodzi do indeksu wyszukiwania i jest w repozytorium
 WAZNE - dla danego dokumentu można określić kilka reguł dostępności, np. para (private, public za  6mies) działa tak ze jest private aż do dnia upublicznienia, czyli po 6 miesiacach robi się PUBLIC
Zatem, żeby plik z rozprawą doktorską był widoczny należy ustawić  poziom dostępu - Public.
3. Czy dołączane pliki muszą się jakoś specjalnie nazywać?
Proponuję nazwę plików tworzyć tak, żeby identyfikował publikację, np. nazwisko autora i pierwsze słowo z tytułu
np. Grzywacz_Dekompozycja.
W nazwie nie stosowac oczywiście spacji, znaków specjalnych, polskich znaków itp.
 
4. Jak należy postępować gdy autor w pewnym okresie miał status studenta/doktoranta, a dopiero później został pracownikiem i ma publikacje z obu tych okresów? Jak postępować, gdy pracownik uzyskał stopień doktora a wcześniej był magistrem i ma publikacje z obu tych okresów?
Należy wpisać pracownika na listę główną : Autorzy i pracownicy, zaznaczyć stosowny poziom np. Student (zaznaczamy dyplomant) i podwiązujemy pod tego autora z tak ustawionym statusem wszystkie publikacje, które popełnił jako student,
następnie znowu wchodzimy na Autorzy i pracownicy, wyszukujemy jego nazwisko , otwieramy formularz, zmieniamy mu status na - np. doktorant, zapisujemy ustawienia i zaczynamy wpisywać wszystkie publikację, wiążąc je z tym autorem jako doktorantem.
Kiedy zostanie pracownikiem, zmienimy mu status na liście autorów - na pracownika i tez podwiążemy grupę publikacji jakie popełnił jako autor.
Na liście głównej zawsze zostawiamy ostatni , aktualny status autora. W ten sposób status zostaje przy publikacji, a o to nam chodzi, żeby mieć jego publikacje jako studenta i jako doktora lub pracownika, a na liście głównej zostaje ostatnio zapisany status.
Najwygodniej zatem pogrupować w takiej sytuacji publikacje na te które popełnił jako magister, doktorant i pracownik.
 
5. Czy słowa kluczowe są znormalizowane? Jeśli tak to gdzie szukać ich bazy?
Słowa kluczowe nie są znormalizowane. Nie są też obligatoryjne.
Wpisujemy je jeśli autor sam je podaje w publikacji lub poda redaktorowi.

6. Jak postępować z Opiniami? Jak je wpisywać: jako projekt, czy może jako
 raport?.
Opinie i ekspertyzy zwykle wpisujemy przy projekcie. Jeśli jest to natomiast opinia np.  napisana przez pracownika naukowego na zlecenie dziekana na dany temat, nie jest publikowana, to możemy nadać jej nr jako raport, włożyć do teczki i wtedy opisać w repozytorium jako raport o konkretnym numerze, do którego jest dostęp.

 7. Jak postępować z projektami w sensie inżynierskim: projektami wykonawczymi urządzeń opracowywanymi na Wydziale przez zespół pracowników i osób z zewnątrz?
Repozytorium nie jest systemem, który wspiera proces projektowania czy zarządzania projektami. Repozytorium tylko dokumentuje projekty.
Opisujemy tutaj projekty pod kątem organizacyjnym, finansowym i możemy dołączyć pliki merytoryczne. Typ projektu - dotyczy źródła finansowania.
Projekt , który Pan opisuje domyślam się dotyczy jakiegoś zaprojektowanego urządzenia, można sklasyfikować jako Typ projektu : prace własne i dodać pliki merytoryczne.

8. Jakie funkcje w Repozytorium są dostępne dla redaktorów wydziałowych?
Redaktorzy wydziałowi mogą korzystać z wszystkich Funkcji Głównych a w Funkcjach Pomocniczych z opcji: Autorzy i pracownicy, Autorzy instytucjonalni, Konferencje (wydarzenia).