Jedną z najważniejszych współczesnych tendencji w badaniach naukowych jest wzrost znaczenia otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej.
Źródła informacji o otwartej nauce: