Ochrona praw jakie przysługują każdemu autorowi, określona została w Ustawie o Prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku. Dokument ten jest zbiorem przepisów prawnych, dotyczących ochrony jedynie wytworów intelektu człowieka, spełniających przesłanki ustawowej definicji „utworu”.
 
 Art. 1.

1.    Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
 
Ustawa w jasny sposób określa zasady dotyczące ochrony przedmiotów oraz podmiotów, o których mowa w dokumencie, a także możliwości korzystania z utworów chronionych tym prawem.
 Zamieszczanie materiałów w naszym repozytorium odbywa się z dbałością o prawa autorskie ich właścicieli. Jednakże, w sposób niezamierzony mogą zaistnieć sytuacje, gdy warunek ten nie będzie spełniony. W takich przypadkach prosimy o kontakt  w celu wyjaśnienia sprawy.
 Zapoznanie się z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora umozliwia serwis Sherpa RoMEO. Polecamy również zaznajomienie się z treścią Ustawy o Prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku