Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zapraszają na:
 
VI Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

21.10.2019 r. - przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych osób
22.10.2019 r. – dedykowany członkom grupy użytkowników OMEGA-PSIR

Cykliczne seminaria prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianych Baz Wiedzy są miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Ich celem jest wymiana doświadczeń twórców systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.
Bieżące spotkanie poświęcone będzie również dyskusji nad stanem prac jednostek ministerialnych, tworzących systemy służące ewaluacji za lata 2017-2020 r.

21 października 2019 r
 
Miejsce spotkania: Centralne Audytorium,  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19
 
9:30 - 10.00          Rejestracja uczestników, indywidualne konsultacje
10:00 - 10:05        Otwarcie seminarium
10:05 - 10:45        The Role and the Competencies of a CRIS Manager, dr Jan Dvorak, euroCRIS
10:45 - 11:30        Rola bazy wiedzy w zarządzaniu nauką, dokonania i plany UPWR, 
                              Prof.dr hab. inż. Jarosław  Bosy (Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
11:30 - 11:50        Przerwa na kawę
11:50 - 13:20        Prace nad nowym krajowym system, OPI
11:50 -  12:15       Działanie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie  Wyższym – rola i funkcje – Marek Michajłowicz, OPI PIB
12:15 - 12:40        Działanie systemu PBN w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym – rola i funkcje, Małgorzata Paszkowska, OPI PIB
12:40 - 13:10        Stan prac nad rozwojem systemu RAD-on, Dr Jarosław Protasiewicz, OPI PIB
13:10 - 14:10        Przerwa na obiad
14:10 - 14:40        System Informacji o Dorobku Naukowym jako element zarządzania procesowego w Uczelni, Zespół UMED w Łodzi
14:40 - 15:10       Web of Science i InCites w kontekście ewaluacji nauki, Budzichowski Radosław, Clarivative
15:10 - 15:40        Elsevier
15:40 - 16:10        USOS jako konsorcyjny projekt akademicki, Przemysław Baszkiewicz, Uniwersytet Warszawski
16:10 - 16:30        OMEGA-PSIR – nowe funkcjonalności, plany na przyszłość, zespół OMEGA-PSIR

22.10.2019 - dedykowany członkom grupy użytkowników OMEGA-PSIR
 
Miejsce spotkania: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, sala 4.05
 
9:00 - 9:30            Rejestracja
9:30 - 10:30          Prezentacje Użytkowników
10:30 - 11:15        Propozycja rozwiązań związanych z wykorzystaniem bazy centralnej SINBAW
11:15 - 11:30        Przerwa kawowa
11:30 - 12:00        Moduł projektów
12:00 - 12:15        Dane badawcze
12:15 - 13:00        Prezentacja tabeli przestawnych (pivotów)
13:00 - 13:30        Deklaracja dyscyplin autorskich wg ustawy 2.0
13:30 - 13:45        Dyskusja i zakończenie
13:45                     Obiad
 
 
Wersja do druku: PDF
 
Udział w seminarium:
•    bezpłatny dla członków Klubu OMEGA-PSIR, max. 2 osoby z każdej instytucji oraz autorów wystąpień;
•    Opłata konferencyjna wynosi: 150 zł
Rejestracja za pomocą formularza, do dnia 17 października 2019 roku.
 
 
Opłaty prosimy o wniesienie na konto Biblioteki Głównej PW:
Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
Nr konta: 42 1240 2092 9522 4310 0100 0000
W tytule przelewu prosimy wpisać: Seminarium OMEGA PSIR 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:
Oddział ds. Bazy Wiedzy
Weronika Kubrak
tel. 22 234 6074
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.