VI Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy


W dniach 21-22.10.2019 odbyło się VI seminarium prezentujące rozwój krajowych, Uczelnianych Baz Wiedzy. Celem tegotocznego seminarium, w którym udział wzięło ponad 80 osób, była wymiana doświadczeń twórców systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.

Materiały konferencyjne

21 października 2019 r
 
The Role and the Competencies of a CRIS Manager, dr Jan Dvorak, euroCRIS
Rola bazy wiedzy w zarządzaniu nauką, dokonania i plany UPWR, Prof.dr hab. inż. Jarosław  Bosy (Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu)
Działanie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym – rola i funkcje, Marek Michajłowicz, OPI PIB
Działanie systemu PBN w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym – rola i funkcje, Małgorzata Paszkowska, OPI PIB
Stan prac nad rozwojem systemu RAD-on, Dr Jarosław Protasiewicz, OPI PIB
System Informacji o Dorobku Naukowym jako element zarządzania procesowego w Uczelni, Zespół UMED w Łodzi
Web of Science i InCites w kontekście ewaluacji nauki, Budzichowski Radosław, Clarivative
OMEGA-PSIR – nowe funkcjonalności, plany na przyszłość, zespół OMEGA-PSIR

22 października 2019 r 
 
Pprezentacje grupy użytkowników OMEGA-PSIR
 
Rola Bazy Wiedzy w dostosowaniu Uczelni do nowych wymagań Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Prezentacje zespołu OMEGA-PSIR
 

Kontakt:
Oddział ds. Bazy Wiedzy
Weronika Kubrak
tel. 22 234 6074
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

W lutym odbył się cykl szkoleń poświęcony: ORCID - narzędzie do identyfikacji dorobku naukowca.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

• Co to jest ORCID i dlaczego warto go założyć
• Jak założyć profil ORCID – instrukcje na stronie domowej
• Integracja profilu Scopus – ORCID
• Integracja z WoS – Researcher ID
• Wymiana danych pomiędzy Bazą Wiedzy PW a profilem ORCID
• Jak pielęgnować swój profil
• Gdzie zgłosić się po pomoc
• Wprowadzenie numeru ORCID do Bazy Wiedzy PW
• Łączenie profilu PBN z ORCID